Ergotherapie bij kinderen

Een ergotherapeut kan kinderen helpen die tijdens hun ontwikkeling problemen ondervinden. Deze problemen kunnen zich op verschillende vlakken (leren, vrije tijd, spel en zelfredzaamheid) maar ook in verschillende situaties (thuis, op school, in de sportclub) uiten. 

Als ergotherapeut hecht ik veel belang aan het welbevinden van een kind. Ik vertrek steeds vanuit zijn/haar talenten zodat we samen een weg kunnen vinden om moeilijkere situaties aan te pakken.

Samen kunnen we bekijken welke activiteiten er moeilijker verlopen. Wat is er belangrijk/haalbaar voor het kind en hoe kunnen we de omgeving inschakelen om tot een goed resultaat te komen?

Het is mijn doel om een zo groot mogelijke zelfstandigheid bij kinderen te verkrijgen.


Voor onderstaande zaken kan je bij mij terecht. 

KLeuter- en schoolse vaardigheden 

 • Schrijfmotoriek: voorbereidend schrijven, lettervorming, ontwikkelen van de voorkeurshand, juiste pengreep, krachtdosering
 • Rekenproblemen: voorbereidend rekenen, getalbegrip, tellen, rekenprocedures
 • Problemen met knippen, scheuren, plakken, vouwen, tekenen
 • Aandacht- en concentratieproblemen
 • Werkhoudingsproblemen (plannen, organiseren en structureren)
 • Perceptie (klok lezen, ruimtelijk inzicht, constructie)
 • Huiswerkbegeleiding

ADL (activiteiten van het dagelijkse leven) 

 • Moeite met aan- en uitkleden, veters strikken, knopen open en dicht maken,...
 • Problemen met douchen, tanden poetsen, haren kammen,...
 • Leren eten met bestek
 • Problemen in het zelfstandig uitvoeren van taken
 • Problemen in de fijne motoriek
 • Functioneel gebruik maken van materialen

 • Hulpmiddelenadvies 

Psychomotoriek

 • Problemen met de oog-hand coördinatie
 • Lateralisatie moeilijkheden: het overkruisen van de middenlijn
 • Beperkt inzetten van een lichaamszijde
 • Balvaardigheidstraining
 • Bimanuele coördinatie
 • Stimuleren van de grove motoriek
 • Lichaamsbeleving en -beweging
 • Fietsen